نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 •   حسین جانم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۱
 •   حسین وای | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۴
 •   خاک کربلا | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۴۰۰ 
 •  خاکت به سر دنیا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۴ 
 •  دعای ارباب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۷
 •  دل زاری دارم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۴۰۱
 •  دوباره دل بیقراره| کد فعال سازی :  ۴۴۱۶۴۵
 •  دین و دنیا حسین| کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۳۹۹
 •  زائر بین الحرمین| کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۶
 •  شاه راه بندگی تنها حسین فاطمه ست | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۵۴
 •   شش گوشه | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۴ 
 •  شوق زیارت| کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۶۷
 •  عموی خوب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۹۳۳ 
 •   غم دو عالم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۹۵ 
 •  غم زینب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۹۶
 •  غم یار  | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۵۳ 
 •  قرار ما یه سفر کرببلا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۴۱
 •   کرب و بلا نبر ز یادم | کد فعال سازی :   ۷۱۱۸۰۲
 •  کربلا خونمه | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۸
 •  لالایی ای نازنین رباب | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۴۶
 •   عشق تو کرده بی سامونم | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۰
 •   مست و مدهوش شیش گوشم  | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۴
 •  وقتی دلم تصور می کنه  | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۹
 •   من تو رو دارم هیچی نمی خوام | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۱
 •  هر نفس دلم پر غمه | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۸
 •  به دلم نفس می ده | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۳
 •   هرکسی که میاد زیارت | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۲
 •  واویلا آه و واویلا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۹
 •  یل کربلا | کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۷۳
 •   تمام آرزویم  | کد فعال سازی :  ۴۴۱۱۵۵۵
 •   خال لبت | کد فعال سازی :  ۴۴۱۱۲۱۳
 •  من خال لبت | کد فعال سازی :   ۵۵۱۱۰۵۰

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 •  دعای ارباب | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۳
 •   زایر بین الحرمین| کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۲
 •   بهترین سرآغاز | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۱
 •  شش گوشه | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۰
 •   یل کربلا | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۹
 •   اذن دیدن حرم | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۸
 •   حسین جانم | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۷
 •  گلی گم کرده ام | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۶
 • شوق زیارت | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۳
 •   عموی خوب | کد فعال سازی :  ۶۵۶۹۰
 •  مرغ دلم هواتو کرده | کد فعال سازی :  ۶۵۶۸۷
 •  شوق زیارت| کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۶۷
 • عموی خوب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۹۳۳ 
 •  دل زاری دارم | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۷
 • خاک کربلا | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۶ 
 •   دین و دنیا حسین | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۵ 
 •   در بسته را کلیدیست | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۴
 •   سردار و سپهدار | کد فعال سازی :  ۱۰۴۷۷
 •  غم عمه زینب | کد فعال سازی :  ۱۰۴۳۲
 •  غم دو عالم | کد فعال سازی :  ۱۰۴۳۱