نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان

۳۶۹ مطلب با موضوع «کربلایی جواد مقدم» ثبت شده است

http://bayanbox.ir/view/5188367857316439974/photo-2017-10-14-14-38-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و سه محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۲ نظر ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۴۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/6722829027920412936/photo-2017-10-14-14-39-37.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و سوم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۲۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/2435428041927239591/photo-2017-10-13-11-45-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و دو محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۳ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۵:۳۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/4381400287505632509/photo-2017-10-13-11-46-58.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و دوم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۵:۰۸
مهدی عظیمی
http://bayanbox.ir/view/700425662494324211/photo-2017-10-12-11-11-29.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و یک محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۵۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/7240464146475451300/photo-2017-10-12-11-10-21.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و یکم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۰
مهدی عظیمی
http://bayanbox.ir/view/7875801832075167962/photo-2017-10-11-10-33-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیستم محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۱ نظر ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۱
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/66162977352429671/photo-2017-10-11-10-34-22.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیستم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۹:۳۵
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/2945184344919283211/photo-2017-10-10-10-36-44.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب نوزدهم محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۱۸ مهر ۹۶ ، ۱۳:۴۰
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/6356175955242854256/photo-2017-10-10-10-36-02.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب نوزدهم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۸ مهر ۹۶ ، ۱۳:۲۳
مهدی عظیمی