نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان

۲۲ مطلب با موضوع «مسلمیه» ثبت شده است

http://bayanbox.ir/view/8832686532495117507/photo-2017-08-31-20-53-33.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب سوم مسلمیه  که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۱ نظر ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۸
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/4791432376767990622/photo-2017-08-31-20-53-36-2.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب سوم مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۲۱
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/3198814860168157954/photo-2017-08-30-12-42-20.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب دوم مسلمیه  که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۱ نظر ۰۸ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۵۵
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/7739437524636478387/photo-2017-08-30-12-42-13.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب دوم مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۰۸ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۳۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/3041560058315731773/photo-2017-08-29-13-04-20-2.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب اول مسلمیه  که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/618123686739221995/photo-2017-08-29-13-04-26.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب اول مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۵
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/2169298780059313974/photo-2017-08-27-05-19-14.jpg

۰ نظر ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۰۳
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/6886799077855848897/photo-2016-09-12-14-19-08-copy.jpg

دریافت مراسم شب چهارم مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران با نوای گرم و دلنشین کربلایی جواد مقدم برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی و تصویری اماده دریافت میباشد

فایل های تصویری قرار داده شد .

۲ نظر ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۵
مهدی عظیمی


http://bayanbox.ir/view/4473172396399063419/photo-2016-09-12-14-19-12-copy.jpg

گزارش تصویری مراسم شب چهارم (آخر) مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران با نوای گرم و دلنشین کربلایی جواد مقدم . حاج مهدی آینه برگزار شده است در ادامه مطلب اماده مشاهده میباشد

۱ نظر ۲۲ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۵۰
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/5603735125975562150/photo-2016-09-10-16-08-32-copy.jpg

دریافت مراسم شب سوم مسلمیه که در هیئت بین الحرمین تهران با نوای گرم و دلنشین کربلایی جواد مقدم برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی اماده دریافت میباشد

۴ نظر ۲۱ شهریور ۹۵ ، ۰۶:۰۶
مهدی عظیمی