نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان

۱۰۶ مطلب با موضوع «جلسات هفتگی» ثبت شده است

http://bayanbox.ir/view/6559621944388278535/photo-2017-09-07-08-57-06.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 15 شهریور  که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۸
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/4157476866643660393/photo-2017-09-07-08-57-15.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 15 شهریور مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۶ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۲۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/3972694668142337533/photo-2017-08-25-10-23-37.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 1 شهریور مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۵۱
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/8555719933265458162/photo-2017-08-18-09-57-30.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 25 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی و تصویری قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۱۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/388692009097873025/photo-2017-08-11-01-51-17.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 18 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی و تصویری قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۸
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/8128539979176614061/photo-2017-08-18-09-57-35.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 25 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۴
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/5200738562600749010/photo-2017-08-15-01-49-03.jpg

۰ نظر ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۳۲
مهدی عظیمی

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 11 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/1982117248867249657/photo-2017-08-11-01-51-08.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 18 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۱
مهدی عظیمی

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم ولادت امام رضا که در هیئت بین الحرمین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۸
مهدی عظیمی