نواهای پیشواز کربلایی جواد مقدم

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 •   حسین جانم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۱ 
 •   حسین وای | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۴ 
 •   خاک کربلا | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۴۰۰ 
 •  خاکت به سر دنیا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۴ 
 •  دعای ارباب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۷
 •  دل زاری دارم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۴۰۱ 
 •  دوباره دل بیقراره| کد فعال سازی :  ۴۴۱۶۴۵ 
 •  دین و دنیا حسین| کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۳۹۹ 
 •  زائر بین الحرمین| کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۶
 •  شاه راه بندگی تنها حسین فاطمه ست | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۵۴
 •   شش گوشه | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۵۷۴  
 •  شوق زیارت| کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۶۷
 •  عموی خوب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۹۳۳  
 •   غم دو عالم | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۹۵  
 •  غم زینب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۹۶ 
 •  غم یار  | کد فعال سازی :  ۷۱۱۱۲۵۳  
 •  قرار ما یه سفر کرببلا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۴۱
 •   کرب و بلا نبر ز یادم | کد فعال سازی :   ۷۱۱۸۰۲ 
 •  کربلا خونمه | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۸ 
 •  لالایی ای نازنین رباب | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۴۶ 
 •   عشق تو کرده بی سامونم | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۰ 
 •   مست و مدهوش شیش گوشم  | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۴ 
 •  وقتی دلم تصور می کنه  | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۹ 
 •   من تو رو دارم هیچی نمی خوام | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۱ 
 •  هر نفس دلم پر غمه | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۶۸ 
 •  به دلم نفس می ده | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۳ 
 •   هرکسی که میاد زیارت | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۷۲ 
 •  واویلا آه و واویلا | کد فعال سازی :  ۴۱۱۱۵۳۹ 
 •  یل کربلا | کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۷۳
 •   تمام آرزویم  | کد فعال سازی :  ۴۴۱۱۵۵۵ 
 •   خال لبت | کد فعال سازی :  ۴۴۱۱۲۱۳
 •  من خال لبت | کد فعال سازی :   ۵۵۱۱۰۵۰ 

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 •  دعای ارباب | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۳

 •   زایر بین الحرمین| کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۲

 •   بهترین سرآغاز | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۱ 

 •  شش گوشه | کد فعال سازی :  ۶۸۰۲۰

 •   یل کربلا | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۹

 •   اذن دیدن حرم | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۸ 

 •   حسین جانم | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۷ 

 •  گلی گم کرده ام | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۶

 • شوق زیارت | کد فعال سازی :  ۶۸۰۱۳

 •   عموی خوب | کد فعال سازی :  ۶۵۶۹۰ 

 •  مرغ دلم هواتو کرده | کد فعال سازی :  ۶۵۶۸۷ 

 •  شوق زیارت| کد فعال سازی :   ۷۱۱۱۵۶۷

 • عموی خوب | کد فعال سازی :  ۷۱۱۹۳۳  

 •  دل زاری دارم | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۷ 

 • خاک کربلا | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۶ 

 •   دین و دنیا حسین | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۵  

 •   در بسته را کلیدیست | کد فعال سازی :  ۱۰۴۸۴ 

 •   سردار و سپهدار | کد فعال سازی :  ۱۰۴۷۷

 •  غم عمه زینب | کد فعال سازی :  ۱۰۴۳۲ 

 •  غم دو عالم | کد فعال سازی :  ۱۰۴۳۱