نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان

http://bayanbox.ir/view/388692009097873025/photo-2017-08-11-01-51-17.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 18 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی و تصویری قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۸
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/8128539979176614061/photo-2017-08-18-09-57-35.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 25 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۴
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/1148091625220027162/photo-2017-08-11-13-17-20.jpg

۱ نظر ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۳۳
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/5200738562600749010/photo-2017-08-15-01-49-03.jpg

۰ نظر ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۳۲
مهدی عظیمی

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم هفتگی 11 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/1982117248867249657/photo-2017-08-11-01-51-08.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم هفتگی 18 مرداد ماه که در هیئت بین الحرمین تهران تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۱
مهدی عظیمی

http://vareth.ir/files/fa/news/1396/5/13/365887_932.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب ولادت امام رضاکه در هیئت محبان الرضا تهران با نوای گرم و دلنشین کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۳ نظر ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۱
مهدی عظیمی

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم ولادت امام رضا که در هیئت بین الحرمین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۸
مهدی عظیمی

۱ نظر ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۵۳
مهدی عظیمی

۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۶
مهدی عظیمی