نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

نوای مقدم | کربلایی جواد مقدم | هیئت بین الحرمین تهران

وب سایت نوای مقدم
مرجع پخش اثار کربلایی جواد مقدم
هیئت بین الحرمین تهران

آخرین نظرات
نویسندگان
http://bayanbox.ir/view/5188367857316439974/photo-2017-10-14-14-38-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و سه محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۲ نظر ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۴۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/6722829027920412936/photo-2017-10-14-14-39-37.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و سوم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۲۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/2435428041927239591/photo-2017-10-13-11-45-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و دو محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۳ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۵:۳۹
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/4381400287505632509/photo-2017-10-13-11-46-58.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و دوم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۵:۰۸
مهدی عظیمی
http://bayanbox.ir/view/700425662494324211/photo-2017-10-12-11-11-29.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیست و یک محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۵۶
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/7240464146475451300/photo-2017-10-12-11-10-21.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیست و یکم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۰
مهدی عظیمی
http://bayanbox.ir/view/7875801832075167962/photo-2017-10-11-10-33-41.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب بیستم محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۱ نظر ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۱
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/66162977352429671/photo-2017-10-11-10-34-22.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب بیستم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۹:۳۵
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/2945184344919283211/photo-2017-10-10-10-36-44.jpg

جواد مقدم 96 : دریافت مراسم شب نوزدهم محرم  که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب بصورت صوتی قابل دریافت میباشد

۰ نظر ۱۸ مهر ۹۶ ، ۱۳:۴۰
مهدی عظیمی

http://bayanbox.ir/view/6356175955242854256/photo-2017-10-10-10-36-02.jpg

جواد مقدم 96 : گزارش تصویری مراسم شب نوزدهم محرم که در هیئت محبان الحسین تهران با نوای گرم کربلایی جواد مقدم  برگزار شده است در ادامه مطلب قابل مشاهده میباشد

۰ نظر ۱۸ مهر ۹۶ ، ۱۳:۲۳
مهدی عظیمی